CƠ KHÍ & CHẾ TẠO MÁY
An Phúc chuyên sản xuất các sản phẩm máy cơ khí, chế tạo dây chuyên máy công nghiệp