Bảo Hành

Đối với sản phẩm mới:

  • An Phúc sẽ hỗ trợ bảo hành sản phẩm trong vòng 12 tháng (kể từ ngày mua).

Đối với sản phảm cũ:

  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ bảo trì sản phẩm cho quý khách 24/24.

Đồng thời An Phúc cũng cung cấp những dịch vụ sau:

1. Cải tiến và nâng cấp sản phẩm đã qua sử dụng.

2. Cung cấp phụ tùng và gia công các chi tiết theo yêu cầu quý khách.